ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletภารกิจ สอศ. (Thai)
bulletภารกิจ สอศ. (Eng)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Thai)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Eng)
bulletพรฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
dot
ข้อมูลและแผนการรับนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
dot
bulletปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554


สถิตินักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในสังกัด สอศ.
ประจำปี 2554

ตั้งแต่  7 ก.พ.- 20 ส.ค. 2554

ปวช. จำนวน 238,431 คน
ปวส. จำนวน 107,715 คน
ปทส. จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 346,156 คน
 

 September 2011

S
M
T
W
T
F
S
28
1
3
4
10
11
18
24
25
1มติ ครม ประจำปี 2553


มติ ครม เดือนธันวาคม
มติ ครม เดือนพฤศจิกายน
มติ ครม เดือนตุลาคม
มติ ครม เดือนกันยายน article
มติ ครม เดือนสิงหาคม
มติ ครม เดือนกรกฎาคม
มติ ครม เดือนมิถุนายน
หน้า 1/1
1
[Go to top]


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695