ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletภารกิจ สอศ. (Thai)
bulletภารกิจ สอศ. (Eng)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Thai)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Eng)
bulletพรฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
dot
ข้อมูลและแผนการรับนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
dot
bulletปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554


สถิตินักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในสังกัด สอศ.
ประจำปี 2554

ตั้งแต่  7 ก.พ.- 20 ส.ค. 2554

ปวช. จำนวน 238,431 คน
ปวส. จำนวน 107,715 คน
ปทส. จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 346,156 คน
 

 September 2011

S
M
T
W
T
F
S
28
1
3
4
10
11
18
24
25
1ภาคใต้

จังหวัด

วิทยาลัย

ระดับ

สาขาวิชา

กระบี่

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

หมู่ 4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรศัพท์ 0-7568-2231, 0-7568-2232
โทรสาร 0-7568-2232

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • เครื่องกล อาหารและโภชนาการ
กระบี่

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

90 หมู่ 9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7569-9130
E-mail : VEC-klongtom@hotmail.com
Website : http://www.navy.mi.th/navalmuseum/activities/2549/076_klongtom/index.htm

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชุมพร

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

1 หมู่ 10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 0-7754-4333 โทรสาร 0-7754-4334
E-mail : mailto:langsuan_education@hotmail.com

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ชุมพร

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

245/1 หมู่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7759-9078
E-mail : mailto:kthasae@hotmail.com

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
ตรัง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

70 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8199, 0-7521-2597,0-7550-1068, 0-7550-1069
โทรสาร 0-7521-2597,0-7550-1068
E-mail : tecnete@yahoo.com
Website : http://www.tecnete.moe.go.th/
Website : http://www.geocities.com/trangcollege/

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ตรัง

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

23 หมู่ 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 0-7527-1495
โทรสาร 0-7527-2049
E-mail : huaiyot_icec@hotmail.com
Website : http://www.huaiyot.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ตรัง

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7528-8594
Website : www.geocities.com/paliantr

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องกล
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7537-8612-3
โทรสาร 0-7537-8614
E-mail : nakhonicc@yahoo.com
Website : http://www.nicc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7547-8230, 0-7535-4885
E-mail : mailto:huasai40@thaimail.com

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • เครื่องกล
นครศรีธรรมราช

วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7533-8478
E-mail : pkrcec@cscoms.com
Website : 203.172.97.230

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
นราธิวาส

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7361-8484
E-mail: kolokscs@hotmail.com
E-mail: SKLO@chaiyo.com
Website : http://www.sk-college.net/index2.html

ปวช.
ปวส.

 • การพิมพ์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การพิมพ์ การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ
ปัตตานี

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

10 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0-7333-3011
โทรสาร 0-7333-6183
Website : http://www.piacec.moe.go.th/html/index.php

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ปัตตานี

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ถ.สายบุรี-ปะนาเระ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 0-7341-1846, 0-7341-1845
โทรสาร 0-7341-1903, 0-7341-9517
Website : http://www.sicec.ac.th/prachasampun.php

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
พังงา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

170 หมู่ 9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ (ผอ.) 0-7657-1123
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7643-2280
Website : http://www.vecthaimuang.net/

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ
พังงา

วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

41 หมู่ 6 ถ.ตะกั่วป่า-พังงา ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7641-2645, 0-7642-1706
E-mail : Takuapacollege@chaiyo.com
Website : http://www.tapc.moe.go.th/

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การบัญชี การโรงแรมและบริการ ไฟฟ้ากำลัง
พัทลุง

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

210 หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
โทรศัพท์ 0-7469-7185, 0-7469-7466
โทรสาร 0-7469-7185
E-mail : bangkaew@bangkaew.ac.th
Website : http://www.geocities.com/bangkaew_vcc/

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
พัทลุง

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

214 หมู่ 6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
โทรศัพท์ 0-7461-7187, 0-7461-7198
โทรสาร 0-7461-7163
E-mail : khuannun_ed@chaiyo.com
Website : http://www.knic.svec.go.th/

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ยะลา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ 2 เทศบาลตำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7323-4111, 0-7323-4888
Website : www.betongtown.com/betong_icc

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ยะลา

วิทยาลัยการอาชีพรามัน

69 ถ.รามัน-บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
โทรศัพท์ 0-7326-2044
โทรสาร 0-7326-2040
E-mail : ramanvoc@hotmail.com
Website : http://www.ramanvoc.moe.go.th/

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
ระนอง

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

3 หมู่ 6 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์, โทรสาร 0-7789-1327
Website : http://www.kraburiicc.com/

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี เครื่องกล
สงขลา

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

1456 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7423-2036, 0-7423-0844
โทรสาร 0-7424-6945
E-mail : info@lpt.ac.th
Website : http://www.lpt.ac.th

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง
สงขลา

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 0-7437-1805
โทรสาร 0-7434-1715
E-mail : nathawee@hotmail.com
Website : http://www.nathawee.ac.th/index1.html

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
สงขลา

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทรศัพท์ 0-7430-4192, 0-7430-4255, 0-7430-4254
โทรสาร 0-7430-4192
E-mail : pakho_@hotmail.com
Website : http://www.pakho.svec.go.th/index.htm

ปวช.
ปวส.

 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
สตูล

วิทยาลัยการอาชีพละงู

43 หมู่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทรศัพท์ 0-7478-1951 โทรสาร 0-7478-1898
E-mail : langucollege@hotmail.com
Website : www.svsc.in.th/laic/

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

221 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0-7743-1593
โทรสาร 0-7743-5386
Website : http://www.chaiya.moe.go.th/

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

1 หมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ 0-7736-3154
โทรสาร 0-7736-3154
Website : http://www.wcc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

 

วิทยาลัยการอาชีพ

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695