ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletภารกิจ สอศ. (Thai)
bulletภารกิจ สอศ. (Eng)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Thai)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Eng)
bulletพรฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
dot
ข้อมูลและแผนการรับนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
dot
bulletปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554


สถิตินักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในสังกัด สอศ.
ประจำปี 2554

ตั้งแต่  7 ก.พ.- 20 ส.ค. 2554

ปวช. จำนวน 238,431 คน
ปวส. จำนวน 107,715 คน
ปทส. จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 346,156 คน
 

 September 2011

S
M
T
W
T
F
S
28
1
3
4
10
11
18
24
25
1ภาคกลาง

จังหวัด

วิทยาลัย

ระดับ

สาขาวิชา

นครสวรรค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

193 ถ.มาตุลี อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-1360
โทรสาร 0-5622-1086
E-mail : admin@itove.ac.th
Website : http://www.nwvoc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ
พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3524-1211
โทรสาร 0-3524-2211
E-mail : ayacenter@hotmail.com
Website : http://www.avc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลพบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3662-6242, 0-3642-1245
โทรสาร 0-3642-1245
E-mail : voslop@yahoo.com
Website : http://www.lbvoc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร
สิงห์บุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0-3651-2515
โทรสาร 0-3651-1244
E-mail : singburi_vc@thaimail.com
Website : http://www.singburivc.ac.th/homepage.htm
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
สุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์, โทรสาร 0-3551-1355
E-mail : dataspvc@hotmail.com
Website : http://www.spvc.ac.th
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
นครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

90 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-2790, 0-3424-1853
โทรสาร 0-3425-2790, 0-3424-1853
E-mail : nvc01@thaimail.com
Website : http://www.nc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
สระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

555 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1016
โทรสาร 0-3622-1222
E-mail : svccollege@hotmail.com
Website : http://svccollege.ac.th/cms/index.php
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ
พิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
60 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-8570
โทรสาร 0-5525-1346
E-mail : plvca@hotmail.com
Website : http://www.plvc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ
  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-8140,
0-5523-1858, 0-5528-7534
โทรสาร 0-5524-2163
E-mail : bungphra_pl@yahoo.com
Website : http://www.bpcc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • พณิชยการ
 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1789
โทรสาร 0-5561-2419
E-mail : ac789aa@thaimail.com
Website : http://www.stvc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ article
ภาคใต้
ภาคเหนือ


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695