ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletภารกิจ สอศ. (Thai)
bulletภารกิจ สอศ. (Eng)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Thai)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Eng)
bulletพรฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
dot
ข้อมูลและแผนการรับนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
dot
bulletปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554


สถิตินักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในสังกัด สอศ.
ประจำปี 2554

ตั้งแต่  7 ก.พ.- 20 ส.ค. 2554

ปวช. จำนวน 238,431 คน
ปวส. จำนวน 107,715 คน
ปทส. จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 346,156 คน
 

 September 2011

S
M
T
W
T
F
S
28
1
3
4
10
11
18
24
25
1ภาคกลาง

จังหวัด

วิทยาลัย

ระดับ

สาขาวิชา

ชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0-5641-1276, 0-5641-1563
โทรสาร 0-5641-1847
E-mail : technicchainat@teacher.com
Website : http://www.chainat.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
นครปฐม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3439-5093-5
โทรสาร 0-3439-5093-5 ต่อ 110
E-mail : nakornpathom.c@chaiyo.com
Website : http://www.nptc.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • กาการก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์์
 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2431-3611
โทรสาร 0-2431-3611 ต่อ 102
E-mail : royalgoldsmith@yahoo.com
Website : http://www.goldsmith.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • ศิลปกรรม
 • เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง
นครสวรรค์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

400 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0-5622-1390, 0-5622-3536
โทรสาร 0-5622-2213, 0-5622-1390
E-mail : mksmis@chaiyo.com
Website : http://www.nkstec.ac.th/

ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์

10/1 หมู่ 10 ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 0-5623-8095, 0-5623-8096
โทรสาร 0-5623-8095
E-mail : d-nan@chaiyo.com
Website : http://www.mwtech.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-6390,
0-2581-6920, 0-2581-6560
โทรสาร 0-2975-6426, 0-2975-6427
E-mail : pttc_dove@hotmail.com
Website : http://www.pttc.ac.th/

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคธัญบุร์

109 หมู่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0-2546-7184-6
โทรสาร 0-2546-7184
E-mail : thanyaburi@hotmail.com
Website : http://www.thanyaburi.com/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ถ.29 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3524-5144, 0-3524-5145
โทรสาร 0-3524-5146, 0-3532-1956
E-mail : ayuttech@yahoo.co.th
E-mail : ayuttech@chaiyo.com
Website : http://www.ayuttech.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา

ซอย 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3525-2376 โทรสาร 0-3525-1491
E-mail : webmaster@ayutthaya-ship.ac.th
Website : http://www.ayutthaya-ship.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3535-6541-2
โทรสาร 0-3535-6541-2 ต่อ 23
E-mail : yanyon@aitc.ac.th
Website : http://www.aitc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุร์

323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0-3641-1083, 0-3641-2328
โทรสาร 0-3641-1666
E-mail : lopburi@lbtech.ac.th
Website : http://www.lbtech.ac.th/

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

68 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง
จ.ลพบุรี 15120
โทรศัพท์, โทรสาร 0-3642-6608

ปวช.
ปวส.

 • การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การก่อสร้าง การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2707-8173-7, 0-2323-9009,
0-2323-9764, 0-2323-9680
โทรสาร 0-2323-9010
E-mail : samut_tech@thaimail.com
Website : http://www.sptc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ
  เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

259 หมู่ 8 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2707-1216, 0-2707-1500
โทรสาร 0-2707-1216 ต่อ 102
E-mail : kanchana_sp2002@yahoo.com
Website : http://kanchana-sp.bethai.net
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3471-1440, 0-3471-3572
โทรสาร 0-3471-1470
E-mail : smskmtc@hotmail.com
Website : http://www8.brinkster.com/rama2/technic/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
สมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

927 ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3441-1248,
0-3443-2150, 0-3442-2807
โทรสาร 0-3441-1185
E-mail : sakorn_tc@hotmail.com
Website : http://www.skntc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ประมงทะเล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
สิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0-3651-1232
โทรสาร 0-3651-1487, 0-3652-4249
E-mail : sbtc_data@hotmail.com
Website : http://www.sbtc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

49 หมู่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี 16140
โทรศัพท์ 0-3659-7456, 0-3659-7515
โทรสาร 0-3659-5282
E-mail: singtc2@hotmail.com
Website : http://www.singtc2.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3552-2101, 0-3552-1967
โทรสาร 0-3552-3807, 0-3552-1967
Website : http://www.stc.ac.th/std_ent_50_n.html
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
อ่างทอง วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3561-1656, 0-3562-5158
โทรสาร 0-3561-1726
E-mail : angthong_tc@thaimail.com
Website : http://www.attc.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
อุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

58 หมู่ 2 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1582
โทรสาร 0-5651-1901
E-mail : utc_9@hotmail.com
Website : http://www.uthai.ac.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-1455
โทรสาร 0-5671-1455 ต่อ 102
E-mail : it10275@hotmail.com
Website : http://www.pbntc.moe.go.th/
ปวช.
ปวส.
 • การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิค

กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695