ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletภารกิจ สอศ. (Thai)
bulletภารกิจ สอศ. (Eng)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Thai)
bulletโครงสร้าง สอศ. (Eng)
bulletพรฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง
bulletหน่วยงานส่วนกลาง
bulletศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
bulletวิทยาลัยเทคนิค
bulletวิทยาลัยอาชีวศึกษา
bulletวิทยาลัยเกษตรกรรม
bulletวิทยาลัยสารพัดช่าง
bulletวิทยาลัยการอาชีพ
bulletวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
dot
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสำนักงานปลัดกระทรวง
bulletสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
bulletสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
dot
dot
dot
dot
bulletเดือนมกราคม
bulletเดือนกุมภาพันธ์
bulletเดือนมีนาคม
bulletเดือนเมษายน
bulletเดือนพฤษภาคม
bulletเดือนมิถุนายน
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
dot
dot
bulletประจำปี 2553
dot
dot
bulletกฎกระทรวง
bulletพระราชบัญญัติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
dot
ข้อมูลและแผนการรับนักศึกษาที่ปรับปรุงใหม่
dot
bulletปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 ส.ค. 2554


สถิตินักเรียน นักศึกษาสมัครเข้าเรียนต่อในสังกัด สอศ.
ประจำปี 2554

ตั้งแต่  7 ก.พ.- 20 ส.ค. 2554

ปวช. จำนวน 238,431 คน
ปวส. จำนวน 107,715 คน
ปทส. จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 346,156 คน
 

 September 2011

S
M
T
W
T
F
S
28
1
3
4
10
11
18
24
25
1โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน article

          นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยได้เข้าเยี่ยมบ้านเด็กหญิงเนตรนภา สกุลอินทร์ นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ และบ้านเด็กชายทัดภูมิเนื่องแก้ว นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนเขมาภิรตาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553

    
    
    
    
ภารกิจ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 35/2554
โครงการฝึกอบรม “ขนมปังมืออาชีพ”
คาราวาน “กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จำกัด
คาราวาน “กระทรวงศึกษาธิการ รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”
งานเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 34/2554
ประชุมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
“อาชีวะรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรี
คาราวาน “อาชีวะรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
ร่วมต้อนรับแขกรับเชิญ ร่วมชิมอาหารในงาน"อาชีวะ อร่อยจานร้อน”
แถลงข่าวเรื่องการปล่อยขบวนรถ Fix it และเปิด “ศูนย์อาชีวะรวมพลังใจ ช่วยภัยน้ำท่วม”
มหกรรม "อาชีวะ อร่อยจานร้อน"
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 33/2554
รัฐนอร์ทเทิร์นเทริโทรีของออสเตรเลียยินดีรับกำลังคนไปทำงานด้านก่อสร้าง สำรวจขุดเจาะน้ำมันและบริการ
ประชุมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 32/2554
รองมุขมนตรีแห่งนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี่ออสเตรเลีย และคณะเยี่ยมคารวะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
“มหกรรมติวเตอร์” ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาค ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานศูนย์ประสานการสอบ Pre V-NET และ V-NET 12 ศูนย์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31/2554
แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล)
หารือข้อราชการกับDr.Mohammad Naim Yaakub เลขาธิการวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ประชุมการจัดทำอาหารจานร้อนและพัฒนาอาหารของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30/2554
ตรวจเยี่ยมราชการที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดและวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้เข้าฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 4/2554 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
รับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางบุญรื่น ศรีธเรศ) และร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ตรวจเยี่ยมราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประชุมการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ครบรอบ 70 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)”
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหารระดับสูง สอศ. ร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29/2554
พิธีปิดงาน"อาชีวะมหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่"
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดแพร่ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชมงานอาชีวะ มหัศจรรย์สวนศิลป์ แผ่นดินแม่
ชมงาน“อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่"
พิธีเปิด "อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่"
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 28/2554
พิธีเปิดลูกเสือจราจรอาชีวศึกษาบริการสังคม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ Vocational National Education Test (V-NET) ปีการศึกษา 2554
เปิดตัวโครงการ "อาร์ติวเตอร์"( R Tutor )
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมราชการที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
การสัมมนา "ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) " ในระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
แถลงข่าว "อาชีวะ มหัศจรรย์ สวนศิลป์แผ่นดินแม่"
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2554(22nd World Scout Jamboree 2011)ณ ค่ายลูกเสือริงคาบี้ เมืองคริสเตียนสตัด ประเทศสวีเดน
แถลงข่าว “โครงการประกวดตราสัญลักษณ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท
การสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ” ร่วมกับผู้แทนอาเซียน
การประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ภารกิจของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 25/2554
แถลงข่าวร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สอศ. ในเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอก การเตรียมการสอบ Pre V-net และ V-Net
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 24/2554
“อาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์”
การสัมมนา "ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและลริการกับการจัดตั้งสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) " ในระดับพื้นที่ "อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 23/2554
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลรายงานผลการรับนักเรียน (STAT) และข้อมูลส่วนบุคคล (ศธ.02)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการโรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมความเป็นเลิศของสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 22/2554
ตรวจเยีี่ยมราชการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวลและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มงานสับปะรด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ประชุมการจัดทำข้อมูลและสถิติที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561)
การสัมมนาเรื่อง ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ในระดับพื้นที่ “ร่วมวิเคราะห์ความต้องการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาทักษะ สร้างคนคุณภาพรองรับตลาดแรงงานที่เติบโต”
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 21/2554
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดโครงการ “One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม”
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา” (2552-2561)
ประชุมจัดทำข้อมูลและสถิติที่จำเป็นสำหรับ “การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาด้าน
ประชุมเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20/2554
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสรมหาเถร) อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช article
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องนโยบายการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 19/2554
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่าง
ประชุมแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการสรรหาตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2554
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบครูผู้ช่วยในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมเตรียมการโครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ ครั้งที่ 1/2554
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ แอ็ดดร้า ประเทศไทย(ADRA Thailand)
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สื่อมวลชนสัญจร โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
สื่อมวลชนสัญจร โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4/2554
พิธีเปิดป้าย “วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร” และ“วิทยาลัยเทคนิคชุมพร”
ประชุมเตรียมการประชุมสัมมนาเรื่อง"ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)(สคช.)"
สมาคมมิตรภาพไทย-จีนและส่วนภารกิจการศึกษาอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่
ขอบคุณและอำลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์)
พิธีเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
การประชุมโครงการ “การปฏิรูปการเรียนการสอนอาชีวะเกษตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”
การประชุมผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม /งาน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการล้างภาชนะ
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดโอกาสให้ Dr. Sonam Tenzin ปลัดกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศภูฏาน เข้าพบ
การประชุมยกร่างมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ (ครั้งที่ 1/ 2554) article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 18/2554
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าพบผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมทางไกล ระบบวิดีโอนคอนเฟอเรนซ์ งานเกษตรซัมเมอร์แคมป์ article
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ร่วมแสดงความยินดี
สื่อมวลชนสัญจรโครงการ”อาชีวะเกษตร ซัมเมอร์ แคมป์”ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำคณะสื่อมวลชน ชมโครงการอาชีวะเกษตร ซัมเมอร์ แคมป์
การประชุมเตรียมจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ article
งานแถลงข่าวโครงการ“รวมพลังอาชีวะ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยเหลือชาวใต้”
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการติดตามการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 17/2554 article
ลอศ. ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้
การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
พิธีมอบ “บ้านน้ำใจ”
ตรวจเยี่ยม “บ้านน้ำใจ” จังหวัดแพร่
ลอศ. ออกรายการร่วมกับ รมว.ศธ.
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์
เลขาธิการ กอศ. ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งตรวจตรวจทานข้อมูลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต์
พิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลสงกรานต์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมการตรวจสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
“ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้”ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบบ้านหลังใหม่ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 7 หลังให้กับประชาชนบ้านภูมิซรอล
พิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2553
ลอศ.ร่วมงานแถลงข่าว "ภาพลักษณ์ใหม่อาชีวศึกษา"
ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเตรียมแผนรองรับนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตรเพื่อจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ประจำปีการศึกษา 2553
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโก เยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ประชุม"อาชีวะ เกษตร ซัมเมอร์แคมป์"
ถ้อยแถลงของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการ กอศ. เรียกร้องให้ UNESCO และประเทศสมาชิกสนับสนุนการอาชีวศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานจัดการประชุมนานาชาติ “การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่10
แถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ
ร่วมแถลงข่าว เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สอศ.
เลขาธิการ กอศ. ตรวจราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
พิธีปิดงาน"อาชีวะร่วม 100 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ” อินดาบา ” (INDABA)
ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ"อาชีวะร่วม 100 ปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 16
เลขาธิการ กอศ.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารสถาบันศึกษาเกษตรกรรมและประมงทั่วประเทศ
ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ.
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ยำแซ่บ จำกัด
เลขาธิการ กอศ. ขอเชิญผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสอศ. ประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมโครงการอาชีวศึกษาสร้างงาน สานสัมพันธ์อาเซียน กับกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ประเทศไทย
ร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
นายกรัฐมนตรี ประธานพิธีโอนเงินสู่สถานศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียนฟรี เรียนดี15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
ประชุมด้านการจัดทำสมรรถนะวิชาชีพ
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13/2554
เลขาธิการ กอศ. ขอบพระคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำเร็จ
เลขาธิการ กอศ. มอบดอกไม้ ขอบพระคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2553
พิธีปิดการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรใน อนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ประจำปีการศึกษา 2553
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อชั้น ม.1และ ม.4
แถลงข่าวการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาระดับชาติ
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดเตรียมงาน“ยมหิน ถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์’54 ”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรใน อนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
พิธีเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท. ประจำปีการศึกษา 2553
บรรยายพิเศษ"นโยบายอาชีวศึกษาและโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์"
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12/2554
ร่วมการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมแถลงข่าวเรื่องเตรียมปิดศูนย์เทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพในระดับ ปวช.และ ปวส.นอกที่ตั้ง
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา (วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล)
ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงาน"ยมหินถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์ 2011" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
มหกรรมสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดงาน "เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ" ณ วิทยาัลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
พิธีส่งมอบหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด 12 โรงเรียน
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11/2554
ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแห่งการขันเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษา ทศวรรษที่สอง
ประชุมจัดเตรียมงาน"ยมหินถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์ 2011"
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
ตรวจราชการที่วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
ประชุมชี้แจงและการเรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Temasek Foundation, Singapore เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีเปิดงาน"เปิดบ้าน เปิดใจ" เรียนอาชีวะดี เรียนฟรี มีเงินใช้ ได้งานทำ
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20
ชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา2553
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษา(ระดับ10)
ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แถลงข่าว กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตามโครงการ "34 ปี มติชนระดมทุนช่วยน้องฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียน"
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ
108 อาชีพสู่ชุมชนกับอาชีวศึกษา
ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
เปิดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2553
ประชุม อ.ก.ค.ศ.
ร่วมกิจกรรมระดมทุนประเดิมกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครั้งที่ 5/2554
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา
ตรวจราชการที่วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ประธานเปิดอาคารเรียนท่านเจ้าคุณพระเทพญาณวิศิษฐ์
ตรวจราชการที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ร่วมเปิดวิทยาลัยประมงปัตตานี
พิธีแถลงข่าวและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง “The 2010 Harbin International Collegiate Snow Sculpture Contest” ณ เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน
มอบเหรียญทองแรก อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์
พิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
พิธีเปิดงาน “อาชีวะตลาดอาชีพ Job Market”
เลขาธิการ กอศ. สวัสดีปีใหม่ 2554 article
พิธีเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"
เลขาธิการ กอศ. ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย รุ่นที่ 2
สุดยอดคนพันธุ์อา ปี 5
แถลงข่าวกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 "นครพิงค์เกมส์"
พิธีอุปสมบทหมู่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีปิดงาน"แผ่นดินของเรา" อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
พิธีเปิดงาน “แผ่นดินของเรา...อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล”
ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย...สู่สากล
ประชาสัมพันธ์งาน "แผ่นดินของเรา "อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล
งานแถลงข่าว "แผ่นดินของเรา อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายพระจักรีภูมิพล"
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 และงาน"อาชีวะเกษตร สู้วิกฤต กู้เศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม" ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
“อาชีวะเกษตร สู้วิกฤติ กู้เศรษฐกิจ หลังน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี”
แถลงข่าวการจัดงานสัมมนา “ทิศทางคุณวุฒิวิชาชีพแรงงานไทย สู่สากล”
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในโอกาสที่ทูลเกล้า ฯ ถวาย กระทง เนื่องในวันลอยกระทง
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนด้านธุรกิจโรงแรม
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD
อาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาว ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการโครงการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2553 ณ วัดสุวรรณาราม
ประชุมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 แก่ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 แก่ผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
เจรจาความร่วมมือกับการอาชีวศึกษาแห่งเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เจรจาความร่วมมือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชุมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 กับการอาชีวศึกษาเอกชน ที่จังหวัดเชียงใหม่
แถลงข่าวโครงการ "สุดยอดคนพันธุ์อา"
ศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสิงคโปร์
ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี กับบริษัทแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
โครงการสุดยอดอาจารย์อาชีวะสู่ระดับโลก ศึกษาดูงานที่ประเทศฝรั่งเศส
งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2553
โครงการ “ประชุมสัมมนาการสร้างอาชีพและการผลิตบุคลากรสายอาชีพในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion หรือ GMS”
พิธีปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในโอกาสวันครูโลก
เปิดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ในโอกาสวันครูโลก เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พิธีแถลงข่าวการประชุมเนื่องในวันครูโลก ครั้งที่ 5
พิธีปิดงาน “อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน”
วันสถาปนาการอาชีวศึกษาไทย ครบ 69 ปี
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมายุ ๗๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ article
พิธีเปิดงาน“อาชีวะล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน" article
ประชุมประธานอาชีวศึกษาภาคและอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2553 article
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "สุดยอดอาจารย์อาชีวะสู่ระดับโลก" article
แถลงข่าวงาน“อาชีวะล้านดวงใจ ถวายแม่ของแผ่นดิน”
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับภาคเหนือ
ร่วมเปิดงาน ศธ.รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1
พิธีเปิดงานมหกรรมรักการอ่าน “อ่านเทิดไทย”
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด
ประธานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
ประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กอศ.
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
การประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมจัดทำแนวทางวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพสถานศึกษาเพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา


ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สงวนลิขสิทธิ์
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 โทรสาร 0-2282-5695